פתיחת שם משתמש להכנסת רכבי אורחים של דיירי מעונות

פתיחת שם משתמש להכנסת רכבי אורחים לדיירי המעונות - סטודנטים בתואר ראשון

פתיחת שם משתמש להכנסת רכבי אורחים לדיירי המעונות - סטודנטים בתארים מתקדמים

visitors vehicles entrance authorization for dorm residents, bachelor degree

סטודנטים לרפואה בתואר מתקדם - דיירי מעונות הטכניון, זכאים להכניס אורחים בכל שעות היממה - לשם פתיחת הרשאה יש לפנות לדו"אל: hagitn@technion.ac.il