פתיחת שם משתמש להכנסת רכבים – דיירי מעונות

פתיחת שם משתמש להכנסת רכבי אורחים לדיירי המעונות – סטודנטים בתואר ראשון

פתיחת שם משתמש להכנסת רכבי אורחים לדיירי המעונות – סטודנטים בתארים מתקדמים

visitors vehicles entrance authorization for dorm residents, bachelor degree

סטודנטים לרפואה בתואר מתקדם – דיירי מעונות הטכניון, זכאים להכניס אורחים בכל שעות היממה – לשם פתיחת הרשאה יש לפנות לדו”אל: hagitn@technion.ac.il