מדור חירום- יחידת ביטחון וחירום

מדור חירום - טכניון

נוהל חירום של ארגון הטכניון

ליווי מקצועי של הפקולטות בכתיבת נוהל חירום יחידתי

ליויי תרגילי פינוי ביניינים בחירום

ניהול והדרכה של צוות החירום של הטכניון

ביסוס קשרי עבודה על כל גורמי החירום: פיקוד העורף, מד"א, כבאות אש והצלה, משטרת ישארל.

הדרכות עובדי הטכניון בנושא החירום.

Ready to find out more? Contact us for a quote!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit.