2023 – כתב התחייבות – פעילי אס”ט – תו אדום/ירוק

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@