2023 – כתב התחייבות – פעילי אס”ט כחול

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@