2023 – כתב התחייבות – סטודנטים עובדים

 

[technion_secure_connection connection_type=”auth_user_type” user_type=”student,postdoc,grad” usernameldap=”שם משתמש” password=”סיסמה” submitlabel=”כניסה” description=”יש להזין שם המשתמש- בלי campus@“]