2023 – כתב התחייבות – סטודנטים לרפואה מעל 220 נק”ז – תו אדום/ירוק

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@