2023 – כתב התחייבות – דיירי מעונות – תו כחול

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@