דו”חות חניה

לתשלום דוח (למי שאינו סטודנט)

טופס תשלומים כללי

דו”ח חניה ניתן לרכבים החונים באזורים האסורים לחניה, ע”פ סוג התווית שמודבקת על הרכב, וכפי שמפורט בכתב ההתחייבות שעליו חתמת במעמד קבלת התווית. גובה הקנס לחנייה באדום לבן -250 ש”ח, לחנייה בחניית נכה- 750 ש”ח, לחנייה שלא על פי תווית- 100 ₪. תשלום על דו”ח חניה: חשבון הוראת הקבע של שכר הלימוד שלך יחויב בסכום הקנס בתוך 30 יום, היום הקובע הוא התאריך שבו נשלחה הודעה לחשבון הדוא”ל שהטכניון העמיד לרשותך.

אנא שימו לב, כי צבירה של שלושה דו”חות חניה תביא לשלילת הזכות להכניס מכונית לקמפוס.

ערעור על דו”ח חניה:
ניתן לערער על דו”ח חנייה עד חודש מיום קבלת הדו”ח. היום הקובע הוא התאריך שבו נשלחה הודעת הדוא”ל, לבעל הרכב, על נתינת הדו”ח חנייה.
בסמכות הממונה על הביטחון להגדיל את גובה הקנס ב-50% במידה ויקבע כי לא הייתה הצדקה עניינית להגשת הערעור.
הודעה על כך שנירשם לך דו”ח חניה לרכב נשלח לתא הדוא”ל שהטכניון העמיד לרשותך.  (בנוסף לדו”ח שהוצמד לשמשת הרכב). קובץ-תמונה המתעדת את עבירת החנייה שמור במערכת.

להגשת ערעור על דו”ח חנייה – 

ניתן לערער עד 30 יום מקבלת הדוח.

החלטת הממונה על הביטחון בנוגע לערעור, תשלח כהודעת דוא”ל חוזרת לתא הדוא”ל שלך.