פירוט מקומות חנייה לסטודנטים בעלי תווית דיירי מעונות

פירוט מקומות חניה לסטודנטים דיירי מעונות
מעונותסימון על תואזורי חניה
סגל זוטרטאזור ט
סנאט / עמיםסאזור ס
מזרחחאיזור - ח
מזרח - אזור מיוחדח*איזור ח*
קנדהקאיזור ק
מגדליםגאיזור ג
תחתון / ריבקיןתאיזור Z
נווה אמריקהנאיזור נ
כפר הסמכההסאזור הכ