קבלנים ונותני שירות

שים לב : אישור כניסה לקבלנים ונותני שירותים, אינו תקף עבור סטודנטים הלומדים בטכניון!
הכניסה לטכניון, באמצעות האישורים הבאים, תותר עד לשעה 17:00, כניסות אחרי השעה הנ"ל יש לתאם מראש עם הגורם הטכניוני המזמין – אישור כניסה חד פעמי שישלח לשערים בפקס.
שעות הכניסה : החל מיום שישי בשעה 15:00 בשבתות וחגים אסורה

אישור כניסה קבוע (תווית לרכב)

נוהל הנפקת תו כניסה לטכניון לקבלנים ונותני שירותים :
את הבקשה לקבלת תווית גורם טכניוני חייב לאשר, כל שנה מחדש. שימו לב, בחלקו התחתון של כתב ההתחייבות ישנו חלק שהגורם הטכניוני חייב למלא ולאשר בחותמת היחידה/האגף/הפקולטה. כתביי התחייבות שיהיו חסרים בהם פרטים לא יטופלו!
החל מהשנה קבלנים ונותני שירותים, נדרשים לשלם עבור תווית הכניסה לטכניון סכום של 100 ₪ עבור כל רכב.
כדי לשלם יש לגשת לסניף הדואר של הטכניון, לבקש שובר תשלום של יחידת הבטחון ולשלם במקום. את השובר, לאחר ששולם, יש לצרף לכתב ההתחייבות.

כתבי התחייבויות       pdf