מפת חניונים והרשאות

במקרה של אי התאמה בין המפה לתימרור, התימרור ייגבר

החנייה הינה במקומות המסומנים במפה בלבד.