כתב התחייבות- דיירי מעונות – תו כחול

יש להזין שם המשתמש- בלי campus@