טפסים לסטודנטים בתארים מתקדמים

לתשומת ליבכם: אין איפוס דו"חות חנייה, צבירת דו"חות הינה מתחילת הלימודים ועד סיומם.

הנחיות לקבלת תווית

 • יש להזין בכתב ההתחייבות את שם הסטודנט ולא שם בעל הרכב.
 • בעת החלפת רכב, יש למלא כתב התחייבות חדש, ולציין בהערות 'החלפת רכב'. בעת קבלת התווית, חובה להחזיר את התווית מהרכב הקודם.
 • הינך זכאי/ית לקבל תווית כניסה, עבור הרכב שנמצא בבעלותך או בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה (חובה להציג אישור המעיד על הקשר).
 • הנפקת תווית לרכב שלא הונפקה לו תווית בעבר – יש לצרף צילום של רישיון הרכב.
 • חידוש תווית לרכב שקיימת לו תווית ישנה – לא נדרש לצרף ו/או להציג רישיון רכב.
 • רכב מליסינג פרטי – יש להציג הסכם רכישה.
 • רכב חברה – יש להציג מכתב חתום בחותמת החברה בה את/ה עובד/ת. במכתב יופיעו פרטי העבודה, פרטי הרכב והצהרה של החברה כי רק העובד הנ"ל עושה שימוש ברכב.
 • אין כפל תוויות בתוקף או אישורי כניסה בתוקף על אותו הרכב – ניתן להדביק תווית אחת בלבד (בתוקף) על כל רכב.
 • במידה והינך דייר/ת מעונות, אנא ציין/י זאת בהערות וצרף/י אישור קבלת מעונות.

לשימושכם טפסים לקבלת תווית חדשה / חידוש תווית

(יש להיכנס לטופס עם שם המשתמש-בלי campus@ והסיסמא של המייל הטכניוני):

 • סטודנטים לתואר שני ללא מילגה- תווית כחולה – תשפ"א – (בתוקף עד 31.10.21)- לחץ למילוי כתב התחייבות
  עלויות תווית (הגבייה דרך שכר לימוד):
  שנת לימודים מלאה  – 200 ש"ח                                                                          סמסטר אביב – 120 ש"ח
 • סטודנטים לתואר שני – 2-3 מנות מלגה – תשפ"א (בתוקף עד 31.10.21)- לחץ למילוי כתב התחייבות
 • סטודנטים לתואר שני – 4-5 מנות מלגה – תשפ"א (בתוקף עד 31.12.21)- לחץ למילוי כתב התחייבות – ניתן להנפיק תווית אחת בלבד, פרט לדיירי מעונות זוגות.