דו"חות חניה

לתשלום דוח

 

נושא הודעת הדוא"ל חייב להיות "ערעור על דו"ח חניה: מס' תז'_מס' דו"ח_"

דו"ח חניה ניתן לרכבים החונים באזורים האסורים לחניה, ע"פ סוג התווית שמודבקת על הרכב, וכפי שמפורט בכתב ההתחייבות שעליו חתמת במעמד קבלת התווית. גובה הקנס הוא 100 ₪. תשלום על דו"ח חניה: חשבון הוראת הקבע של שכר הלימוד שלך יחויב בסכום הקנס בתוך 30 יום, היום הקובע הוא התאריך שבו נשלחה הודעה לחשבון הדוא"ל שהטכניון העמיד לרשותך.

אנא שים לב, כי צבירה של שלושה דו"חות חניה תביא לשלילת הזכות להכניס מכונית לקמפוס.

ערעור על דו"ח חניה:
ערעור על דו"ח חניה ניתן להגיש לקצין הבטחון של הטכניון. ניתן לערער על דו"ח חנייה עד חודש מיום קבלת הדו"ח. היום הקובע הוא התאריך שבו נשלחה הודעת הדוא"ל, לבעל הרכב, על נתינת הדו"ח חנייה.
בסמכות קצין הביטחון להגדיל את גובה הקנס ב-50% במידה ויקבע כי לא הייתה הצדקה עניינית להגשת הערעור.
כדי לערער על הדו"ח, עליך לפתוח את תא הדוא"ל שהטכניון העמיד לרשותך. לתא זה נשלחה הודעה על כך שנירשם לך דו"ח חניה לרכב (בנוסף לדו"ח שהוצמד לשמשת הרכב). קובץ-תמונה המתעדת את עבירת החנייה שמור במערכת.

את הבקשה לערעור יש לשלוח לדוא"ל  Parking@technion.ac.il

החלטת הממונה על הביטחון בנוגע לערעור, תשלח כהודעת דוא"ל חוזרת לתא הדוא"ל שלך.