חזון יחידת הביטחון

שמירה על חיי אדם, מידע, רכוש, סדר ציבורי וטוהר מידות במתקני הטכניון ובפעילות טכניונית מחוץ לקמפוס תוך התחשבות בייעודו האקדמי של הטכניון ושמירת צביונו הפתוח והפלורליסטי
ובכפוף לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים.
תפקידי היחידה:

  1. שמירה על הביטחון והסדר בקמפוס.
  2. אבטחת כנסים ואירועים המתקיימים בקמפוס.
  3. טיפול ואכיפת תנועה וחניה בקמפוס.
  4. איוש מוקד הביטחון ע”ש סקודנק, The Skodnek Command Post לאורך 24 שעות ביממה.
  5. הנפקת תוויות ואישורי כניסה לקמפוס.

שיטה

הפעלת מערך דרוך ומיומן בכל שעות היממה שערוך להתמודד אל מול תרחישי שגרה וחירום שונים בצורה מיטבית, מהירה ויעילה.

המערך כולל מאבטחים מוסמכים, בודקי בטחון, מוקד בטחון ע”ש סקודנק, The Skodnek Command Post, סיורים רכובים ורגליים, אמצעים טכנולוגיים ועוד.