דרושים

המעוניינים לפנות למשרות ביחידת האבטחה – נא לשלוח קורות חיים לדוא"ל:
lhilu@technion.ac.il

מועמד יקר,

אנא מלא טופס זה בצירוף קו"ח.

העסקתך כשומר במחלקת הביטחון מותנית:

  • בהיותך סטודנט, בעל יכולת להנפיק אישור סטודנט חתום ע"י מוסד לימודים מוכר.
  • בהתחייבותך לעבוד שנה קלנדרית אחת לפחות.

+ + + + + + + + טופס פרטי מועמד ליחידת הביטחון+ + + + + + + + +